Opltova taneční škola - taneční kurzy pro mládež a dospělé

Opltova taneční škola / 1932 – 2016 /

Opltova taneční škola od 1.1.2017 přerušuje svoji činnost. Na této stránce Vás ve vzpomínkách provedeme celou její zajímavou historií od  počátku činnosti jejího zakladatele tanečního mistra Břetislava Oplta. Poslední desetiletí ve fotografii z kurzů v sálech hotelu Legie a ve Sladkovského sále Obecního domu si můžete prohlédnou na http://ots.rajce.idnes.cz/ . Další  zajímavosti včetně  historie  najdete na odkazech.

V roce 2017 se završilo 85 let plynulého působení Opltovy taneční školy. Je to již jen vzpomínání na celou dlouhou činnost, a proto mi dovolte, abych se nad touto dlouhou poutí zamyslel a seznámil Vás s problematikou klasické prvorepublikové prosperující školy, která si prošla mnoha úskalími války, revolucí, dvojí okupací a komunistickým režimem, aby se se dočkala od 1.1.1993 návratu k činnosti tak, jak tuto školu provozoval její zakladatel mistr Břetislav Oplt.

Opltova taneční škola byla od r.1932 rodinná firma, na které se později podílela i manželka zakladatele Marie Opltová, synové Ing. Karel Oplt a Břetislav Oplt ml. a v sále Metro sestra zakladatele Jarmila Dražilová s manželem Antonínem. Zpočátku bylo vše v řízení Břetislava Oplta, ale od r.1957 byla taneční škola pod patronací ZV ROH Chirana – jinak to prostě nešlo, neboť Obvodním kulturním domům / OKD / prvorepublikový učitel tance ideově nevyhovoval. Po emigraci pana Stanislava Votruby v r. 1969 do USA převzal vedení pod patronací ZV ROH Chirany, zastoupené ing. Václavem Králem, syn Karel Oplt t.č. student VŠ FSI .

Společně s rodinou a bratrem Břetislavem Opltem ml., který později získal oprávnění učitele tance taneční školu spravovali. Po r. 1970 pro velký zájem veřejnosti a po odchodu manželky zakladatele Marie /+2.4.1977/ jsou Břetislavu Opltovi blízcí kolegové – učitelé tance Ing. Petr Unger a ing. Ladislav Vávra, jež též vedou i zájmové kroužky pro předtančení až do úmrtí mistra Oplta /13.5.1985/ a škola pokračuje ve výuce s mistry tance Břetislavem Opltem s Marcelou Obrdovou a Ing. Ladislavem Vávrou s chotí. Od 1.1.1993 neboli v samostatné ČR se OTŠ opět stává rodinnou firmou a spolupracuje s celou řadou trenérů a tanečních mistrů a za celou dlouhou 85letou činnost přivedla k tanci bezmála 200.000 žáků.

Bylo by mnoho co povídat úvodem, ale asi lépe to vypoví Audio komentář uvedený na výročním plese v Obecním dome dne 13.12.2002.

S přáním tanečních úspěchů na parketě i v životě za Opltovu taneční školu

Ing. Karel OPLT s rodinou


© 2024 Opltova taneční škola  |  Karel Oplt | 16.07.2024