Opltova taneční škola - taneční kurzy pro mládež a dospělé

Datová chronologie taneční školy

1932-2012 / a dále 2013 – 31.12.2016 / tj. 8 5 l e t /

*Břetislav OPLT /*1.3.1908/ působí v letech 1928-1932 jako asistent ve vyhlášených kursech tanečního mistra Gustava Jiráka v jeho TŠ v Celetné ul. a v pražském Autoklubu

r.1932 – Břetislav Oplt získal oprávnění k výuce v kurzech tance a společenské výchovy

r.1932- 1936 – B.O. vyučuje v sálech Palace hotelu, dále v Paláci Metro v 1.patře a v klubu ČSOB v Jeruzalémské ulici – v r.1936 mistr Břetislav Oplt získává osvědčení SUT

r.1936-1939 - mimo tyto sály působí ve dvou sálech Paláce UNITARIA v Karlově ulici / v sále Ch.G.Masarykové a v sále Dr.N.F.Čapka

od r.1939 – 1945 , kdy je toto období ovlivněno 2.sv.válkou /zákaz výuky od r.1944-1945 jaro/ OTŠ působí ve Sladkovského sále Obecního domu a v 1.patře Paláce Metro. V době zákazu B.O. vyučuje na dohodu páry ve velkém Smíchovském bytě/

r.1946-1953 – taneční mistr B.O. na vlastní náklady zbudoval v suterénu Paláce Metro sál / z bývalého Vojenského skladiště s útulným předsálím a malým balkonem cca pro 40 párů a uzavřel s majitelem Paláce Metro panem Kleinhamplem smlouvu o 10-ti letém pronájmu, aby mohl splatit dluhy a úvěry, což stihl před pozastavením licence a vyvlastněním taneční školy

r.1953 podzim – jaro 1957 – opět bytové taneční podobně jako za války při chronometru a gramofonu na kličku , neboť byl B.O. společně s 2 kolegy dočasně zbaven oprávnění učitele tance. O tuto persekuci se přičinili méně úspěšní kolegové a referent Benda na MKČSR a tak nejen mistr Oplt s manželkou Marií, ale i pan Václav Jírovský a partnerkou Zdeňkou Červinkovou a Gustav Jirák s chotí přišli o svoji licenci. Je paradox, že o rehabilitaci se hlavně zasloužili Ti soudruzi, kteří se chodili po večerech k mistru Opltovi učit Českou Besedu.

r.1957 – 1969 – po rehabilitaci se mistra Břetislava Oplta ujímá výborný manager a přítel pan Stanislav Votruba a organizuje mistrovi pod hlavičkou Odborového hnutí / Závodní kluby/ působení v mnoha pražských sálech. Veřejnost nezapomněla na atmosféru a výuku v Metru a tak přichází za mistrem Opltem do těchto sálů: předně je to sál Lékařského domu poblíž nám.I.P.Pavlova. Dále mistr Břetislav Oplt vyučuje v Radiopaláci, Národním domě na Vinohradech, Hajnovce a v sále pražského Hlaholu. Na jaře 1969 pan Stanislav Votruba odchází do emigrace, ale férově předává taneční kurzy pořádané pod ZK Chirana synovi B.O. panu Karlu Opltovi, který je t.č. studentem ČVUT Praha.
A aby tento rok nebyl moc jednoduchý , tak navíc Lékařský dům jde do rekonstrukce a taneční je nutno přeložit jinam./do tohoto sálu se již nevrátí, neboť ze sálu budou zbudovány přednáškové prostory/. Do tanečních nastupuje jako  spolupořadatel Jan Gallia a v kurzech bude pracovat až do jubilejního roku 2013.

1969-jaro 1974  OTŠ působí v náhradním sále CHARITAS v budově Lidové demokracie na Karlově náměstí a v těchto prostorách zakládá taneční kroužek STANDARD Praha a pořádá první taneční soutěže klubu. Od této doby OTŠ působí jako vedoucí školy s částečnou výukou tance  ing. Karel Oplt / hlavně na ZŠ jako předtaneční výchovu / a  současně je v kontaktu s Právním subjektem školy ZV ROH Chiranou zastoupenou Ing. Václavem Králem a Věnceslavou Koraisovou. V období komunizmu se mohly taneční kurzy pořádat jen pod Obvodním Kulturním Domem /OKD/ anebo pod Odborovou organizací / ZV anebo ZK ROH /. Kurzy musely vyhovovat ideově , odborně, no prostě jít s dobou. Taneční mistr Břetislav Oplt ale vedl kurzy odborně na úrovni podle zahraničních Standardů tanečníků a trenérů z Británie podle metodiky Silvestra a Moora a ve stylu slušného společenského chování , takže přepadová kontrola z ÚDLUT / p.Jírový z Ústředního Domu Lidové Umělecké Tvořivosti / dopadla v podstatě dobře . Jen tam prý nebyl ten potřebný socialistický náboj ! V sezoně 1971/72 vykonává funkci hlavního poředatele pod hlavičkou Chirany ing.Ladislav Chládek, neboť ing.Karel Oplt je toho času na vojně . Na fotografii z karnevalu únor 1972 pomáhá na podiu mistru Břetislavu Opltovi se sčítáním hlasů v soutěži o nejlepší masku .

Podzim 1974 - jaro 1994 – OTŠ přechází z Karlova náměstí do sálu Paláce KOTVA v Revoluční ulici č.3
V tomto období zasáhne TŠ úmrtí zakladatele Břetislava Oplta /+13.5.1985/ a na jeho práci navazují spolupracovníci – Ing.Ladislav Vávra s chotí a Břetislav Oplt ml. s partnerkou Marcelou Obrdovou a odchází dlouholetý spolupracovník mistra Břetislava Oplta taneční mistr Ing.Petr Unger s chotí Vlastou a velmi šikovný asistent ing.Jiří Zajíček, pozdější učitel tance , na výuku do Obecního domu. Od sezony 1985/86 spolupracují s taneční školou učitelé tance ing.Zdenek Chytrý s chotí Danuší. Po r.1992 přijímají nabídku Jana Nekoly vyučovat tanci v Národním domě na Vinohradech a po r.1997 v sále Slovanského domu-Žofína . Po r.1990 vyučuje též v OTŠ ing.Karel Oplt v sále Orea – mládež s Patricií Sýkorovou a Danou Zrzaveckou - dvě taneční sezony a rovněž TK pro děti s Alicí Laksarovou kde si pak talenty přebírají do připravovaného klubu Maestro manželé ing.Petr Bartůněk s chotí ing.Evou Bartůňkovou. Z trenérů a učitelů tance jsme měli pro taneční soutěže skvělou odbornou porotu.
V období 1988-1993 OTŠ zaznamenává spolu s výsledky TK Standard / prezentujeme několik párů mezinárodní třídy/ obrovský rozkvět a boom. Od ledna 1993 se již OTŠ odděluje od ZK Chirana a dále působí jako soukromá taneční škola. Po roce 1992 kdy byl vedoucím TK Standard ing.Karel Oplt nastupuje od r. 1993 do vedení klubu pestrého v závodních třídách jako nový vedoucí ing.Miroslav Brožovský a ten v dalším roce tj. na přelomu roku 1993/94 využívá svého vlivu na členy a celou 20-ti letou práci klubu, která se budovala ve svízelných podmínkách pomocí špičkových trenérů si přivlastní včetně úsilí a práce na postup párů ve třídách a zakládá si vlastní klub. Ing.Oplt hradil semináře a vedené tréninky těchto trenérů: Petra Bartůňka, Jindry Roedla, Jiřího Holuši, Zdeňka a Karla Landsfelda, Roberta Puhmana a dalších. Na 1.Mistrovství ČR v r.1993 TK Standard Praha zaznamenal velký úspěch , neboť taneční pár Jan Švestka – Pavla Kellová se stal Juniorským mistrem ČR a TK Standard získal 3. místo ve ST formacích . Po tomto úspěchu si předseda klubu ing.Miroslav Brožovský založil svůj klub a všechny páry si přeregistroval na klub ASTRA. Tímto podrazem přeskočil svoji vývojovou etapu o 20 let a navíc jej toto vytunelování nic nestálo. Za celou 85-ti letou činnost není pro OTŠ většího poškození než zásah tohoto kolegy , který zradil školu , jež jej vyškolila pro taneční svět . U nás si přivlastnil tyto třídy: 4x M, 1x A, 2x B, 6x C + přípravku, kterou si pan ing.Brožovský převedl z Vršní ul. Na Prosek, kde startoval klub Astra a to vše bez vyrovnání za výchovné těchto párů vysokých tanečních tříd . Pokud si chtěl jít svojí cestou měl si udělat vlastní inzerci a nábor a ne převzít klientelu kolegy .

1994-1997 – taneční škola odchází z Paláce KOTVA, kde připravují rekonstrukci a která není ani do dnešních dnů dokončena a střídá tyto sály : Národní dům na Smíchově, malý sál pražského Žofína,sál Domovinu, dále sál OREA v ul.Odborů , ale hlavně OTŠ nachází místo vedle Lékařské domu ve Vojenském domě/bývalém Štefánikově domě/ pod firmou Volarézou, ale již záhy tuto budovu jako výsluhu dostává obec Legionářská a v tomto sále působíme dodnes - tj.v hotelu LEGIE do r.2016 .
V tomto období, jakož i v předchozích letech je v OTŠ činný hlavně pro výuku dospělé společnosti taneční mistr ing.František Vyskočil s partnerkou Renatou Zischkovou, který v předchozích letech též organizoval taneční soutěže. Po roce 1997 odchází z OTŠ a pořádá vlastní taneční kurzy. V r. 1996 přichází do taneční školy taneční mistr ing.Eduard Kulhánek s partnerkou Martinou Gabrielovou a obohacuje osnovy výuky o Českou Besedu a o Country tance. A dále pokračují ve výuce taneční mistři Ladislav a Jinka Vávrovi a mistr Břetislav Oplt s Marcelou Obrdovou , která též vede s ing.Romanem Pokorným taneční kurzy pro dospělé

1997-2013 – OTŠ působí již pouze v těchto sálech : v hotelu LEGIE a nepřetržitě od znovuotevření Obecního domu v r.1997 v jeho Sladkovského sále. Vzhledem k velkým nákladům na taneční klub a všeobecnému úbytku žáků v tanečních předáváme od r.2006 taneční klub Standard do rukou a správy jejich členů a pouze doporučením tento klub morálně podporujeme. Nyní se tento taneční klub jmenuje TŠ Standardklub a navazuje na naši letitou činnost vychovávat závodní taneční páry. Od roku 2010 působí v pozici učitelů tance dvě sezony v hotelu Legie a jednu v Obecním domě Dr.Vojtěch Sidorin a ing.Lucií Zmatlíkovou
V r.2011 jsme navázali novou spolupráci s náboženským spolkem pražských Unitářů a opět historicky po letech naše škola působí v sále Dr.N.F.Čapka v Paláci Unitaria, tak jako tomu bylo v r.1936

2013-2016 – OTŠ působí již pouze v hotelu LEGIE  -  nikoliv pod managerským řízením ing.Karla Oplta, ale je ve správě učitelů tance paní Marcely Obrdové a jejího partnera pana Ing. Romana Pokorného, jež od 1.1.2017 spoluzakládají novou taneční školu START s působností v hotelu LEGIE .
Název Opltova taneční škola byl v těchto letech spravován  na dobu určitou. Učitelé tance pořádali tři taneční kurzy pro dospělé v různých úrovních a jeden celoroční kurz pro mládež. V podzimní sezoně 2016 již kurz pro mládež není zahájen a taneční akce jsou pořádány vesměs v KD Ládví. Vzhledem ke vzájemné dohodě se veřejná činnost Opltovy taneční školy v závěru r.2016 po úspěšných 85-ti letech přerušuje a lze konstatovat , že tato škola připravila k tanci a společenskému chování takřka 200.000 Pražanů !

Výčet sálů, kde jsme pořádali plesy a prodloužené:

Lucerna, Výstaviště, Palác kultury, Národní dům na Smíchově, Národní dům na Vinohradech, Radiopalác, Smetanova siň Obecního domu, KD Eden, Domovina, hotel Belvedere, KD Vltavská, Velký sál Žofín, KD Barikádníků, KD Novodvorská, hotel PYRAMIDA, KD Ládví

Tradiční výlety parníkem: Děvín, Vyšehrad, Vltava, TYRŠ, CZECHIE, lodě Visla ev. Odra

Výchova tanečních mistrů:
JUDr.Josef Chrastil, Jan Pavlík, Míla Žára, ing.Petr Unger, ing.František Vyskočil, ing.Miroslav Brožovský, Břetislav Oplt ml., Marcela Obrdová, ing.Jiří Zajíček


© 2019 Opltova taneční škola  |  Karel Oplt