Opltova taneční škola - taneční kurzy pro mládež a dospělé

Historie taneční školy

Školu založil v roce 1932 mistr tance Břetislav OPLT (1.3.1908 - 13.5.1985). Vyučoval v sálech Palace hotelu, Unitárii, Obecním domě a v Metru, kde si vybudoval ze skladiště na vlastní náklady taneční sál (v současnosti černé divadlo). V roce 1952 má komunistickým režimem vyvlastněnou školu, odebranou licenci a je rozpuštěn SUT, jehož je dlouholetým jednatelem. Po rehabilitaci v roce 1957 (likvidace kultu osobnosti) působí škola manažersky řízena panem Stanislavem Votrubou v sálech Lékařský dům, Hlahol, Hajnovka, Radio, Lidová demokracie, Kotva a nyní v sále hotelu Legie a v prostorách Obecního domu, kde mistr Oplt od roku 1939 - 1946 též vyučoval. K této velmi stručné historii lze dodat, že vychovala celou řadu kvalitních učitelů tance a špičkových tanečních párů. Největšího rozmachu dosáhla v období let 1946 - 1952 v sále METRO a v letech 1988 - 1993 v sále KOTVA pod hlavičkou ZK Chirana a pod manažerským řízením Ing. Karla Oplta. Taneční mistr Břetislav Oplt vyučuje v kurzech Opltovy taneční školy a podobně jako jeho kolegové Ing. Kulhánek, Ing. Vávra a Marcela Obrdová navazuje na práci otce a tradici slavné školy.

Co lze říci závěrem: Opltova taneční škola je jednoznačně nejstarší nepřetržitě fungující taneční školou /na rozdíl od názorů pana spisovatele Milana Degena jež ve své knize uvádí jako nejstarší taneční školu Jiřího Plamínka, která funguje od r. 1988/, která od r. 1932 vychovala k tanci zhruba 200.000 Pražanů.  Jako přílohu uvádíme průřez činnosti naší taneční školy tak, jak byl prezentován na našem Jubilejním plese v Obecním domě k 70-tému výročí taneční školy v roce 2002 - viz Pozvánky na akce . V tomto roce oslavil i Obecní dům - 90 let od skvostného otevření secesního díla pánů Polívky a Balšánka.

Tok historie se posouvá do roku 2012, jež je jubilejní jak pro Obecní dům - výročí 100 let, tak i současně pro Opltovu taneční školu, jež slaví 80 let od svého založení nestorem školy tanečním mistrem Břetislavem Opltem.    Pro důstojnou oslavu tohoto výročí jsme připravili již tradičně slavnostní ples s programem - viz videa

Navíc je jubilejní taneční sezona 2012/2013 též významná tím, že se Opltova taneční škola navrací do míst, kde začínala a to do prostor Paláce UNITARIA - sálu Dr.Čapka zrekonstruovaného po povodních do původního stavu.

Celá epocha Opltovy taneční školy končí v sezonách 2013 – 2016 kdy má toto logo propůjčeno na vlastní zavedení taneční pár učitelů tance paní Marcela Obrdová – pan Ing. Roman Pokorný  a 31.12.2016 je pro širší veřejnost po 85-ti letech přerušena činnost prvorepublikové slavné Opltovy taneční školy, která k tomuto datu působila již pouze v hotelu Legie.

komentar-k-jubileu-70.mp3  (6 MB)

             


© 2019 Opltova taneční škola  |  Karel Oplt