Opltova taneční škola - taneční kurzy pro mládež a dospělé

Pravidla společenského chování

Témata společenské výchovy

Zakladatel taneční školy pan Břetislav Oplt vždy zahajoval své přednášky společenské výchovy dobrou radou: "Co nechceš aby Ti jiní činili nečiň Ty jim". Pro Svaz učitelů tance zpracoval doporučená témata, jež vychází ze Společenského katechismu /autor Guth-Jarkovský/ v aplikaci na současnost. Neboli pravidla společenského chování jsou zrcadlem společnosti jež vkládá do odrazu nové prostředí a rozmach techniky.

Okruhy témat v kurzech tance

  • všeobecné zásady platné v rodině, škole a společnosti
  • společenské pořadí - čestné místo
  • pozdrav - představování - podání ruky - téma rozmluvy
  • péče o zevnějšek - oblékání - hygiena
  • společenské vztahy : muž - žena
  • chování na veřejnosti /ulice, kulturní a sportovní zařízení, dopravní prostředky/
  • chování v restauraci - stolování , rauty, vernisáže, vinárny, taneční sály
  • chování v rodině, škole a zaměstnání - společenský takt a cit
  • návštěvy - pozvání - druhy návštěv
  • všeobecně : u telefonu - kouření a pití - nezpůsoby

Taneční mistři školy tato témata procházejí průběžně a hlavně upozorňují na nezpůsoby a to obecně - nikdy ne konkrétně !

Etiketa

Obdobně jako položil základy společenských pravidel obřadník kanceláře prezidenta T.G.Masaryka, tak v aplikaci na současnost vydal mluvčí prezidenta Václava Havla pan Ladislav Špaček 2x DVD s názvem ETIKETA - toto je skvělé komplexní dílo pro všechny životní situace, kde třeba najdete jak si uspořádat svatbu - Opltova taneční škola vřele doporučuje.


© 2019 Opltova taneční škola  |  Karel Oplt