Opltova taneční škola - taneční kurzy pro mládež a dospělé

Tradiční výlet parníkem

Výlety salonním parníkem patří již po celá desetiletí k tradicím naší taneční školy, jež vystřídala parníky Děvín, Vyšehrad, Vltavu, Tyrš a nakonec motorovou loď CZECHIE, se kterou se bohužel žádný výlet podle našeho požadavku nekonal, neboť tato loď má oblibu v plavbě mezi mosty.

A tak nakonec návrat k tradici salonních parníků a po letech opět poplujeme parníkem VLTAVA s panem kapitánem Karlem Mikšovským. Parník Vltava v poslední době proslavil Prahu svojí účastí jako náš jediný zástupce na prestižní přehlídce parníků v Drážďanech. /léto 2011/. Termín pro naši plavbu s hudbou a tancem volíme vzhledem ke skončení tanečních v průběhu dubna. Parník VLTAVA si můžete prohlédnout na www.parnik-vltava.cz. Pro přiblížení atmosféry přikládáme dokumentární snímky a videa z předchozích výletů.

Video

Fotografie

                                   


© 2019 Opltova taneční škola  |  Karel Oplt