Opltova taneční škola - taneční kurzy pro mládež a dospělé

Zajímavosti Opltovy taneční školy

 

           OD  ÚNORA  2017  bude v rubrice Zajímavosti uváděn nějaký motivační příspěvek vedení Opltovy taneční školy i žáků Mimo naše  uvedení budeme čerpat něco  i  z Vašich  příhod , které  mohly  být  veselé  i  smutné , chválihodné  i  kritické ! VAŠE    ZÁŽITKY   Z   Opltovy taneční školy  nám  laskavě zasílejte  na  e-mail :   info@tanecni-oplt.cz

   

Malý doplněk k předchozí části – Období 1985 – 1992 :

Krátce po úmrtí zakladatele OTŠ mistra Břetislava Oplta / +13.5.1985 / byl náš TK Standard osloven ČT paní asistentkou režie Bobinou Šimerovou a režisérkou Věrou Jordánovou k účasti na natáčení televizní inscenace Drahý Bedřichu o mládí a prostopášnosti mladého Bedřicha Smetany . Taneční skupina měla provést předtančení v dobových krojích na slavnostním plese a choreografii nastudoval taneční mistr ing. Ladislav Vávra. Ostatní mistři tance a vedení se účastnilo plesu jako placený kompars. Česká televize si nás potom za rok vyžádala opět na natáčení TV inscenace  Žádost o přeložení , kde jsme měli roli tančících a hostů na venkovské taneční zábavě . Tyto akce nám dojednal asistent OTŠ pan Marek Šimer a my za to byli velmi rádi, neboť jsme hráli v dobových kostýmech a též jsme se mohli osobně poznat se skvělými herci – panem Otou Sklenčkou, Danou Syslovou, Petrem Kostkou, Magdou Reifovou a mnoha dalšími a poznat co to znamená shlédnout a případně hned opakovat záběr.

 

EPIZODA č. 11  - OBDOBÍ  OTŠ  1993 – jaro 1996

Úvodem bych se rád ještě vrátil k předchozímu vyprávění. Těsně po revoluci 1989 byl o taneční kurzy mimořádný zájem a OTŠ kapacitně nestačila a tak hledala další prostory. Mimo sál Kotva – Praha 1, Revoluční 3 kde je malý a velký sál nachází další prostory. Nejprve v domě CK Orea v ulici Odborů u Karlova náměstí, což byl malokapacitní sál pro cca 25 párů a pro doplněk si objednáváme pronájem 3 sezon – 1991/92 , 1992/93 a 1993/94 a pak se škola již soustředí na sál Vojenského domu / Štefanikova domu/ - nynější sál Hotelu Legie na náměstí I.P.Pavlova. Pro naše taneční kurzy byla již od doby 1. Republiky charakteristická výuka tance při doprovodu klavíru kvůli pružnosti tempa a doby procvičování figur, až z toho někdy klavíristovi brněla ruka . / doprovodné trio jsme obvykle zařazovali pro vyšší stupeň výuky tj. pro speciální kurzy. / tento způsob byl akční, účelný ale též ekonomický. V sále Orea , tím, to v poledne byla jídelna neměli potřebu v sálku vlastnit klavír a tak jsem požádal kolegu pana ing.Miroslava Brožovského , aby se mnou zašel do prodejny Hudebních nástrojů na Jungmannovo náměstí , neboť byl pianista amatér a mohl dát při výběru nástroje posudek na klavír jednak podle síly zvuku a též s ohledem na jemnost úderů, což například neměl klavír ve Vojenském domě jež byl námi přestěhován z malého sálu Kotvy v lednu 1994 a později byl při odstraňování z podia zohaven v r.1997 při modernizaci již hotelu Legie. Ale jeho nohy se ujali truhláři SOU Ohradní, zpevnili boky destičkami, slepili a stáhli pomocí šroubků skrz . Ale to jsem odbočil, neboť nyní vybíráme s panem Brožovským klavír a nakonec on po zkoušce 3 ks doporučil zn. Petrof v tmavě hnědé barvě skvělého zvuku a jemnosti v úderu. Odvoz klavíru jsme provedli nestylově. Rozhodli jsme se pianino naložit na vypůjčený vozík a tu nedalekou trasu ke Karlovu náměstí projet za provozu. Jungmannova ulice super, neboť tam byl asfalt ale problém nastal až při průjezdu Lazarskou ulicí a Myslíkovou ulicí k Odborářskému domu. Bylo to sice 400 m ale stálo to za to a halvně před sezonou 1991/92 musel být pozván ladič pian z podniku Igra pan Holeček aby nástroj dobře naladil. Povedlo se a tak všichni klavíristé ať to byl ing. Mirek Kopecký, pan Skružný, ing. Miloš Šíma, Dr. Ladislav Starý, Tomáš Háša, Lumír Gratz anebo Kurt Winkler si jej velmi chválili a o klavíru v hotelu Legie řikali, že to je šichta kvůli té tvrdosti anebo, že je to pomsta klavíru za jeho shození z podia.

Poslední část vyprávění došla k činnosti OTŠ 1992 kdy již před koncem roku začala spravovat sál Kotva společnost Harmony , které jsme již hradili semestrální nájemné. Na přelomu tanečních sezon 1992/93 a 1993/94 se udála celá řada pro OTŠ přímo revolučních událostí a změn, jež v celé historii školy neměly obdoby . Klavírista Mirek Kopecký ten malér trochu odlehčil slovy : Co chcete když podnikáte v Revoluční třídě ! Do pohybu se dostávají firmy, je neustále ve vzduchu rekonstrukce sálu a navíc je v pohybu i můj profesní život strojaře v hlavním zaměstnání a v rodině starosti o malé děti.

Na tyto okolnosti napětí nelze vůbec brát zřetel a tak zápisy, reklama, inzerce vše jede na plný plyn s tím, že když nastane bouře bude nutno akčně reagovat. V té době mě ještě nebylo 50 let a cítil jsem jako tanečník a fotbalista odkojený ping-pongem slušnou kondici. Mimo tyto náznaky změny přichází jiná bouře a to, že taneční klub TK Standard Praha,  jehož nové dějiny se píší od roku 1969 a jež vychoval mnohé učitele tance a závodní páry se nyní při tanečním boomu stal terčem zásahu předsedy klubu ing. Miroslava Brožovského, který elegantně a v rukavičkách vytuneluje na konci roku 1993 TK Standard se 46 členy vyšších tanečních tříd,  zakládá si TK Astra a pro podzim 1994 ponechá klubu pouze 2 páry a trenéra a tak opět nastává moje chyba tlačit investice do klubu, který chci z důvodu prestiže postavit na nohy. Je pravda, že v době než jsem přišel o klub byly zde slušné úspěchy : 3. místo ve standardních formacích na 1. Mistrovství české republiky v chreografii Marcela Nováka a Juniorský mistr ČR ve ST tancích – Jan Švestka – Pavla Kellová a tím vše končí a trenér Robert Puhman začíná studovat s nováčky novou formaci : Na krásném modrém Dunaji a jelikož je nás málo tak zatím se 6 páry / později s 8 páry / Ono je to lákavé a profesní držet klub pro reklamu a pro ukázku, že v OTŠ není jen úroveň mateřské školky. Dalo se to dělat tak, že pro ukázky se zaplatil pár třeba i tř.M a pořád by to vyšlo levněji, než investovat do párů, které třeba pak napadne když dostanou základ klubu nic nevrátit a pak odejít . A proto od r. 1998 se v klubu začaly vybírat příspěvky na pronájmy a trenéry ! Nakonec od r.2006 si finanční starosti o klub řešili členové sami, neboť jsem to již nemohl dotovat. Můj vklad byl pouze v nabídce žáků TK pro další cvičení – promiňte poněkud jsem se rozletěl asi proto, že TK Standard byl tak trochu mým 3. dítětem.

V uváděných sezonách nastalo ohrožení pořádat kurzy – do sálu v Paláci Metro , který zbudoval otec na vlastní náklady nemůžeme neboť ani vlastník, ani primátor Kořán tomu nepřál a tak se začínáme točit v kruhu po štacích Kotva, Jízdárna Mír, Domovina, Vojenský dům / později Legie/ , Orea, zkoušíme neúspěšně Hlahol, Národní dům Smíchov atd.

Vstupem do r.1993 vlastně jdeme cestou samostatné ČR a možná i proto ZV Chirana ukončuje svoji činnost , neboť GŘ měla na Slovensku ve městě Stará Turá.

OTŠ přebírá ing.Karel OPLT a vyřizuje si Živnostenský list pro organizaci a vedení kurzů tance /jako činnost volnou/ a jako doplňkový obchodní název volí označení Danchor, což v sobě může zahrnovat taneční v Kotvě/ Dancing jako D a anchor=kotva/ anebo Dancing Chorus =taneční sbor anebo Dear Anchorage odkud pocházela přítelkyně ing.Karla Oplta. Anchorage je město na Aljašce jež má ve znaku Kotvu. Je zajímavé že Tanya Strong se uměla podepsat i azbukou asi proto, že 30.3.1867 byla Aljaška prodána Ruským carem USA za pouhých 7,2 milionů dolarů .

Od 1.1.1992 nastupuji po krachu VUSTE jako učitel SOU Ohradní do posledního zaměstnání a budu tam učit dlouhých 20 let. Na škole jsem učil Obor Automechanika a vedl přípravu žáků na celostátní soutěž Automechanik Junior a tuto soutěž 2x vyhráli i mí žáci Tomáš Doležal a Jan Navrátil. Škola má skvělé vedení v řediteli Karlu Dvořákovi – předsedovi Asociace učňovských škol, skvělé zázemí dílen a vlastní pneuservis. Díky systému práce a skvělému přístupu zástupce ředitele školy pana Jiřího Slavíčka jsem mohl naplno plnit jak povinnosti učitele školy , tak i vedoucího OTŠ – ovšem i za přispění manželky Marie , jež vyřizovala hlavně zápisy žáků. Tolik úvodem co hlavního zanamenal rok 1993 pro start již samostatné OTŠ.

V příloze uvádím některé startovací body , jako je osnova učiva taneční školy a provozní řád nutný pro TŠ , kde některou sezonu vyučovalo i 6 učitelů tance – Břetislav Oplt, ing. Ladislav Vávra, ing. Eduard Kulhánek. Ing. Miroslav Brožovský, ing. František Vyskočil, Marcela Obrdová .

Sál Kotva, kde jsme pořádali TK od r.1974 v budově Vojenských staveb v Praze 1, Revoluční 3 vstupoval v průběhu r. 1993 do privatizace / záměr: udělat z toho klub a hernu / na jejímž konci byl jako vlastník zahraniční investor, který neměl zájem držet v budově TK a tak na přechodnou dobu svěřil správu na postupnou likvidaci a doběh smluv firmě Harmony , jež vlastní na Poříčí hotel stejného jména.

Na Jaře 1994 tak definitivně uzavírá činnost a provoz sálu a tuto skutečnost nám dává na vědomí v květnu 1994, kdy již máme zapsáno 600 párů do podzimních tanečních kurzů. Vypovězení smlouvy bylo sice  3 měsíce před realizací, ale dovedete si představit jak seč OTŠ otřásla v základech v představě, že bychom oznámili žákům v červnu zrušení podzimních tanečních když jsou již uzavřeny zápisy v Praze, žáci si pořídili šaty a žijí tancem a nejednou STOP ! Mohlo by to též znamenat Stop celé slavné OTŠ! Měli jsme již do Kotvy zapsány 4 dny po dvou tanečních kurzech / mimo středy / a věděli jsme , že Vojenský dům nám moc nepomůže – nejvýše tak 10 párů za 1 kurz a přehazovat mládeži kurzy do Vojenského domu na zbývající 3 dny nebylo možné a ani to by nestačilo.

První co mě napadlo byla možnost se zajímat o pronájem Žofína , který měl jít od října 1994 do provozu a jeho 20-ti letou správu vyhrála v konkurzu agentura NKL učitele tance pana Nekoly .

A tak jsem zkusil navštívit pana Nekolu, s nímž jsem se znal ze soutěží sice jen zběžně, ale nečekal jsem od něho tak vřelé přijetí. Tak jsem se dozvěděl, že má s Žofínem velké plány akcí a že teprve rozbíhá činnost. Pochopil moji tíživou situaci- tak mi nabídl pronájem 2 dnů v týdnu – neděle a úterky a dokonce mi dal slevu pokud si budeme sami zvučit sál. Říkal, že můžeme tak 2 sezony působit než v prostoru Žofína rozběhne vlastní taneční, které již pořádá v ND na Vinohradech. To bylo super, neboli poloviční záchrana již nabitých tanečních. A navíc změna kurzů na Žofín byla pro žáky spíše výhodou než ztrátou a pro nás reklamou !

Po bloudění centrem Prahy jsem v ulici V cípu narazil na velkou závodní kuchyni tiskárny Mír / bývalá jízdárna koní /. Tento sál měl sice dlažbu, ale nechal se na 2 dny v týdnu pronajmout u firmy Integra, jež bohužel byla opět v likvidaci, neboť patří do komplexu Paláce Savarin a tak jsme oba s pronájemcem byli smutní z toho, že centrum má záměry pouze komerční a Magistrát kultuře a vzdělání moc nepřeje. Takto jsme měli pronájem jen pro podzim, ale do jízdárny jsme mohli převést čtvrteční a páteční kurzy z Kotvy. Velká většina žáků naše provozní potíže pochopila, ale z 1200 zapsaných žáků se taková stovka odhlásila a nám vznikla škoda, kterou nám tito privatizační dobrodruzi nikdy nenahradili. A tak jsme si vzpomněli na dobu kdy do nás kopali komunisté a nyní tak činí narychlo zbohatlí oligarchové! Ovšem světlou výjimkou byl kolega učitel tance Jan Nekola, neboť jedině on se dovedl vžít jako podnikatel v kultuře do našeho velkého problému. Pro jaro – čtvrtky jsme zvolili pronájem sálu Domovina, a jelikož po Novém roce ve všech tanečních v Praze je úbytek žáků tak jsme ostatní kapacitu pátků byli schopni rozdělit mezi Žofín a zbytek kurzů.

V sezoně 1995/96 pokračuje OTŠ zápisem do 2 sálů – jednak využíváme nabídky ještě jedné sezony působit v sále Žofín a sice středy / cena za večer podražila o 100% ze 7.500 Kč na 15.000 Kč, ale stále se působení z důvodu reklamy vyplatí, i když zisk kurzu je menší / a pak realizujeme zápis pondělky až pátky do Vojenského domu, který je nyní předán do vlastnictví za 1 Kč Legionářům z 2. světové války a mění název na hotel Legie. Prvním správcem hotelu je pro legionáře firma EXCELLENCY zastoupená panem Jírovským a jednatelem panem Vltavským.

Vzpomínám na milá posezení s válečnými veterány západní fronty s panem plk. Janem Štursou , generálem Antonínem Špačkem a z východní fronty plk.Pravomilem Reichelem a dostal jsem od nich mnoho vypovídajících brožur zahraničního odboje. Bohužel tito vzácní vlastenci a mnoho jiných již odešli a nyní vlastní hotel Legie též legionáři, ale ze zálivu a ti si vlastenectví nechávají na rozdíl od válečných veteránů těžce zaplatit.

Sezona 1995/96 je zajímavá tím , že vedoucí OTŠ ing. Karel Oplt je velkorysý vůči panu ing. Brožovskému a neruší s ním dohodu vést v tomto cyklu kurzy i když by k tomu měl i několik dobrých důvodů . Jednak 46 členů TK Standard zmizelo v jeho klubu Astra  a pak by v této sezoně mohl nastat střet zájmů v systému získávání nových členů do kurzů a klubu. Ale na druhou stranu po proběhlé sezoně mohu říci, že proběhla profesionálně aniž by jedna nebo druhá strana provedla něco přes čáru.

V této sezoně naopak vyjimečně nepůsobí pan mistr ing. Ladislav Vávra, neboť si řeší záležitosti pracovní i osobní, ale též přiznávám, že jsem mohl pro našeho Top učitele najít vřelejší a trpělivější jednání, což jsem později ze všech sil napravil. Učitelé tance těchto sezon: Břetislav Oplt, ing. Eduard Kulhánek, Ing. František Vyskočil, ing. Ladislav Vávra, Marcela Obrdová

Klavíristé se prezentovali takto : Antonín Skružný, ing. Miroslav Kopecký, ing. Miloš Šíma, Dr. Ladislav Starý, Lumír Gratz, Tomáš Háša – doporučen ze Žofína panem OŘ Václavem Smetanou

Vzpomínám hlavně na tyto asistenty : Pavel Matoušek, Jana Pastorková, Irena Braunová, Martin Havel, Jiří Kukla, Martin Mašek, Jiří Kytka, Helena Indráková, Roman Pokorný, Pavel Malkovský, Michal Spěvák, Radek Rychetský, Pavel Štenc

Plesy na prodloužené v tomto cyklu se konaly ve velké většině v sále Lucerna , ojediněle v ND na Vinohradech, Žofíně a na jaře při minimu žáků v KD Eden. U nás působili hlavně tito kapelníci :    Jindra Vácha, Ota Slabý, Chrudoš Chromec.

 

Zajímavosti tohoto období  - převážně nevážně  čili  vesele :

 

1/  Na stěhování pianina ze sálu Orea jsem využil služeb SOU – nákladní auto AVIA a k tomu pár dobrých a ochotných žáku z 3. ročníku obor Automechanik. Vzal jsem tuto sestavu, neboť odměnu ve známkách ani nepotřebovali, ale každý dostal na pivo. Pianino skončilo na Zahradním Městě a sice jen na 2 roky než jsme pro něj nalezli super pěkný sál

 

2/ Při náhradním pronájmu sálu v jízdárně Mír ve slepé ulici V cípu byl možný i přímý příchod pasážemi jednak z Jindřišské ulice / této pasáži se říkalo Arabská, neboť tam nabízeli drogy /  nebo z Václavského náměstí / té se říkalo cikánská, neboť tam byly obvykle rvačky žen a po představení chyběly přihlížejícím peněženky. Ulicí V cípu se z Panské ulice nechodilo, neboť by si žáci zašli a tak si museli vybrat některou z těch pasáží. V cikánské pasáži byli žáci obtěžováni a tak jsem napsal řediteli MP panu radnímu Blažkovi žádost, aby Policie dohlédla v 17,45 hod. a 19,45 hod. na příchod žáků do tanečních.

Ale Městská Policie nedohlédla! Naopak pan ředitel Blažek předal moji žádost bez mého souhlasu tisku – Mladé Frontě a paní redaktorka Kratochvílová a ta si dovolila napsat, že šéf tanečních Karel Oplt si stěžuje na Rómské gangy jež ohrožují žáky tanečních, nenechávají je projít a obává se, že mohou někoho napadnout a dokonce i znásilnit ! To je dobré – já když mě tak měkně popsali jsem měl obavu, že si mne vyčíhnou a dají mi pod paži kudlu ! To je úroveň ! Policajt žádný, ale hlavně když stěžovatele odkopali ! Od té doby jsem si nikdy nekoupil Dnes !

 

3/ Při náhradních tanečních v lednu 1995 v sále Domovina došlo k docela neuvěřitelné události. Měl jsem zrovna pořadatelský dozor v předsálí a přišel za mnou jeden asistent s postřehem, že pod podiem je rozsypáno nějaké tuhé těsto a že hlídá, aby se to nerozšlapalo. Tak jsem se vyběhl podívat a od stolku maminek slyším : „Zase se jde jeden podívat na to hovno.“ Dodnes nám není jasné, jak to někdo uprostřed tance mohl udělat- pán přes nohavici anebo dívka bez kalhotek. Jev, který jsem za 44 let působení neviděl,  přišel vymést a vyhodit ochotný šatnář.

 

4/ Ještě jedna malá perlička ze Žofína. Pan mistr Nekola majitel agentury NKL  nám pronajal vždy na ukončení sezony pronajal za rozumnou cenu velký sál Žofína jak v běhu 1994/95 , tak i v běhu 1995/96 a při našem prvém působení nás varoval, že jedno poškozené umělecké dřevěné okénko je za 15.000 Kč a tak jsem mu navrhnul, že tam budou vzorné 3 cedulky s nápisem  ČERSTVĚ  NATŘENO a to se tak ujalo, že jsme je našli na plese i za rok,

 

ZÁVĚR

 

Z mého pohledu a působení v OTŠ v letech 1969-2013 patřilo toto období 1993-1996 jaro ke kritickému období OTŠ, kdy stačilo malé zaváhání anebo mé onemocnění a OTŠ mohla skončit se špatnou pověstí a bankrotem. Vynaložili jsme mnoho energie získat vlastní sál, ale ani Magistrát či Ministerstvo kultury nám vůbec nepomohli! Vše přenechali privatizačním chrtům, ať se jedná o Palác Metro, kde otec mu válce na své náklady zbudoval sál nebo sál Kotva anebo jízdárna Mír. Po výpovědi z Kotvy jsme museli najít náhradu pro 600 párů a nakonec jsme zajistili náhrady odpovídající, neboť periferní kulturní domy by nám určitě shodily recenze !

Důležité připomenutí :   velmi jsem se snažil s právníkem JUD. Emilem  Pickou maximálně pracovat na zadávání sálů, smlouvách, objednávkách, náboru, tisku apod. tak, abych tuto atmosféru stresu nepřenášel na mistry, asistenty, provoz sálu a též do svého hlavního učitelského povolání na SOU Ohradní.

A nyní to hlavní :  smekám přede všemi kolegy, že se vytvořila dobrá parta s poctivým přístupem k výuce a to i za cenu osobních překážek v úpravách služebních cest a mnohdy měli vyučující zdravotní problémy, ale jen v minimální míře se nechali zastupovat. Naše taneční kurzy nejen že naučily, ale i pobavily. Ekonomické zabezpečení muselo vybalancovat aktiva a pasiva, jež zatěžovali poplatky OSA a podpora TK Standard , kde byla rezerva ve zmenšení podpory. A tak mnohdy velmi silný podzim musel přispět na slabší výsledky jara. Postupně se budeme ekonomice TK věnovat a rozklíčujeme si jednotlivé položky

Přílohy :     = fotografie tanečních sezon 1993/94 , 1994/95 , 1995/96

                   = rozpisy sezon 1993-1995

                  = osnova výuky 94/95

                 = organizační řád

                = článek MF Dnes

 

Pozdrav ze Zahradního Města

Ing. Karel  OPLT

                            


© 2019 Opltova taneční škola  |  Karel Oplt